Ekonomia finansowa – czym się zajmuje?

0

Ekonomia finansowa to najbardziej opłacalna dziedzina ekonomii, znajomość jej zasad i umiejętność właściwego przewidywania wydarzeń leży u podstaw wszelkiej przedsiębiorczości i jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia sukcesu finansowego zarówno w sektorze prywatnym jak i na szczeblu globalnym, oraz dla prowadzenia sukcesywnej gospodarki krajowej. U podstaw ekonomii finansowej leży umiejętność przewidywania zależności finansowych pomiędzy takimi zmiennymi jak ceny, stopy procentowe i udziały poszczególnych podmiotów w spółkach i przedsiębiorstwach. Ekonomia finansowa zajmuje się wyceną realnej wartości akcji, obligacji i wszelkich aktywów. Dzięki temu można określić, jakie jest ryzyko posiadania aktywów danej spółki czy przedsiębiorstwa oraz jakich zysków można się ewentualnie spodziewać dzięki właściwym inwestycjom na rynku finansowym oraz na giełdzie. Ekonomia finansowa opisuje również zależności pomiędzy przepływem środków finansowych oraz aktywów pomiędzy poszczególnymi podmiotami oraz wszelkie zmiany tych zależności.

haveasign.pl

Struktury rynkowe

0

Model konkurencji doskonałej to tylko założenia teoretyczne, jednak już w samej teorii można spotkać wiele niedociągnięć. Warto jednak skupić się na praktyce, skoro model konkurencji (jednak nie do końca) doskonałej to tylko mrzonka. Otóż w rzeczywistości konkurencja istnieje, wręcz się rozwija, mało tego, przynosi wiele korzyści, głównie dla konsumentów oraz dla rozwoju gospodarczego. Wyróżnia się właściwie trzy rodzaje rynków konkurencji niedoskonałej, są to monopol, konkurencja monopolowa oraz oligopol. Czym jest monopol każdy mniej więcej wie- jest to sytuacja, w której rynek zostaje całkowicie opanowany przez jednego producenta, który posiada wyłączność. Sytuacja ta jest niekorzystna nie tylko dla konsumentów, ale również dla innych producentów. Konkurencja monopolistyczna to sytuacja, w której na rynku pojawia się wielu dostawców, a każde przedsiębiorstwo ma ograniczony wpływ na ceny. Wielu producentów dla konsumenta oznacza szeroki wybór, jednak cenowo produkty nie będą się różnić, dlatego też niekoniecznie oznacza to komfortową sytuację dla klientów. Oligopol to sytuacja, kiedy na rynku działa niewielu producentów, jest za duża liczba konsumentów- przykład: czasy panowania ustroju komunistycznego.

pointsofview.pl

Skladka emerytalna

0

Składka emerytalna została podzielona: 1% jest przekazywany na powołany wzorem amerykańskim Fundusz Rezerwy Demograficznej, na pokrycie przewidywanego po 2009 r. deficytu będącego następstwem procesu starzenia się ludności i 7,3% z części pracownika na jego konto w otwartym funduszu emerytalnym. Pozostała część składki zasila fundusz emerytalny FUS. W 2002 r. odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej został obniżony do symbolicznej wysokości 0,1%, a jego środki zostały wykorzystane na sfinansowanie budżetu poprzez zakup obligacji i udzielenie kredytów. Wprowadzenie ubezpieczenia wypadkowego odłożono ze względu na trudności organizacyjne i wprowadzono dopiero w 2003 r. Opiera się ono na składce płaconej wyłącznie przez pracodawców podwójnie zróżnicowanej, tak jak w systemach niemieckim i polskim funkcjonującym do 1950 r., zgodnie z branżą działalności gospodarczej, a następnie stopniem niebezpieczeństwa w danym zakładzie. Zmianie uległ system finansowania, a świadczenia pozostały bez zmian. Wprowadzając reformę, zmieniono termin opłacania składek – zamiast odnoszenia składek do miesiąca powstania należności na miesiąc ich zapłaty, co praktycznie spowodowało jednorazowo utratę składek za jeden miesiąc. Nadanie osobowości prawnej Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, jak następnie pokazała rzeczywistość, umożliwiło zaciąganie pośrednią drogą pożyczek pozabudżetowych.

www.dlcongress.pl

Sklepy sieciowe w naszym kraju

0

W momencie kiedy nasz kraj wszedł do Unii Europejskiej w większości wypadków ludzie bardzo cieszyli się, że po tylu latach życia w zaścianku Europy nareszcie udało się nam dostać na pierwsze miejsca wśród narodów najbardziej rozwijających się. Większość ludzi, która umiała skorzystać na wszelkiej pomocy unijnej zrobiła to już na samym starcie i pozyskała dla siebie wszelkie możliwe dodatkowe zyski. Wszystko to bardzo pomogło im jeżeli chodzi o rozwój jednostkowy, a także firmowy. Jednak nie wszyscy tak bardzo cieszyli się jeżeli chodzi o wchodzenie naszego kraju do Unii. Przede wszystkim dość duże problemy przeczuwali właściciele mniejszych sklepików, którzy doskonale wiedzieli, że jeżeli otworzą się granice dla zagranicznych firm to bardzo szybko wielkie supermarkety zaczną wyniszczać ich na rynku i na ich nieszczęście faktycznie zaczęło się tak dziać. Sytuacja zaczęła wręcz wydawać się przegraną, aż do momentu kiedy ktoś mądry stwierdził, że owe mniejsze sklepy mogą się zrzeszać w sieci, dzięki którym kupując dane towary w ogromnych ilościach od poszczególnych hurtowni będą mogli zapewnić sobie naprawdę bardzo dobre ceny, które nie będą bardzo odbiegać od tych supermarketowych. Dzięki temu pomysłowi dość wiele sklepów mniejszych przetrwało do dzisiejszych czasów i trzyma się całkiem dobrze.

financialfuture.pl

Co to są finanse

0

Pojęcie to każdemu kojarzy się z pieniędzmi. Od najmłodszych lat mamy z nimi do czynienia. Początkowo rodzice dają nam kieszonkowe i musimy wiedzieć czy wystarczy nam ono na cały tydzień lub miesiąc jeśli kupimy sobie to czy tamto. Gdy wchodzimy w fazę dorosłego życia, zaczynamy zarabiać już swoje pieniądze i uczymy się jak je wydawać. Właśnie finanse to ogół procesów związanych z wydawaniem, zbieraniem, rozporządzaniem pieniędzmi. Gromadzenie pieniędzy może odbywać się w postaci bezzwrotnej, gdy są to nasze zarobione pieniądze i oszczędzamy je na jakiś konkretny cel, oraz zwrotnej, gdy bierzemy pożyczkę. Mamy kilka funkcji finansów. Stymulacyjna polegająca na hamowaniu lub pobudzaniu działalności gospodarczej. Rozdzielcza, dzieląca się na ostateczną ( gdy przy zakupie produktu wypada on z rynku), transakcyjna ( gdy doprowadzając do zakupu przeprowadzamy szereg transakcji), transferowa ( gdy pieniądza nie jest wydawany na towary czy usługi, lecz porusza się po nim bez tych funkcji). Fiskalna to gromadzenia funduszy przez podatki, obligacje, przedsiębiorstwa i banki, a także kontrolna. Finanse i zarządzanie nimi są niezbędne w naszym życiu, mija długi czas zanim zaczniemy nimi dobrze dysponować.

blizejedukacji.pl

Ekonomia w nauce

0

Wiele osób w dzisiejszych czasach zaczyna studiować, aby móc dla siebie mieć jak największe zyski jeżeli chodzi o przyszłość. Z tego też powodu coraz częściej zaczynają się ich problemy związane z takimi rzeczami jak przepracowanie oraz ciągły brak czasu. W większości przypadków ludzie zaczynają więc szukać sposobu na to, aby móc jednocześnie uczyć się oraz pracować. Należy więc w jak największym stopniu ograniczyć czas nauki i sprawić, aby był on dla nas jak najbardziej ekonomiczny. Pomóc nam mogą w tym różnego rodzaju metody zapamiętywania dzięki, którym będziemy mogli o wiele bardziej efektywnie się uczyć i dany materiał będzie nam zabierał o wiele mniejsze ilości czasu. Dość ciekawym sposobem są tutaj również odpowiednio długie przerwy pomiędzy poszczególnymi elementami nauki, tak aby nasz umysł umiał naprawdę dobrze przetworzyć całość wiedzy, która będzie dla nas nie zbędna do zapamiętania na czas długi. Dzięki tego typu sposobom będziemy mogli o wiele więcej czasu przeznaczyć na pracę i zarabianie.

bimas.pl

Co Biblia mówi o finansach

0

Wbrew pozorom Biblia jest księga, która nie uczy tylko miłości bliźniego ale jest księgą , w której ekonomiści mogą znaleźć bardzo wiele o finansach. Informacje te dotyczą przede wszystkim stosunku do pieniądza. Wcielenie zasad w Zycie, które nakazuje biblia jest najlepszą lekcją zarządzania uczy ona prawdziwej wolności by pieniądz był narzędziem, a nie panował nad człowiekiem. Dobre zarządzanie finansami pozwala nie tylko na wolność osobista ale daje spokój gdyż człowiek wie, ze nie jest zadłużony, czyli, ze nie żyje na koszt kogoś innego. Pozwala zaoszczędzić, a także dzielić się z innymi bez szkody dla własnych interesów. Wspólnoty kościelne organizują specjalne kursy na temat finansów w biblii, które to cieszą się powodzeniem nie tylko wśród wierzących, gdyż jak pokazuje doświadczenie ich uczestników wyrażane na formach internetowych są one bardzo skuteczne. Pozwalają zamienić dom dobrze prosperujący biznes, który jest zawsze rentowny i zawsze przynosi oczekiwane zyski. Ponadto jest biznesem wspierającym innych.

singate.pl

Jak założyć szybko firmę?

0

Prowadzenie firmy jest dla wielu osób jedyną szansą uzyskiwania dochodu. Z drugiej strony małe firmy powstają również ze względu na chęć uzyskania niezależności przez właścicieli. Obecnie firmę można założyć coraz łatwiej, choć w Polsce nadal nie ma tak idealnych warunków, jak w krajach bardziej rozwiniętych. Jeśli chcemy założyć działalność gospodarczą, możemy wszelkie dokumenty wypełnić oraz złożyć w sieci. Bardzo często możliwe jest wypełnienie jedynie jednego dokumentu, który następnie trafia do wielu urzędów. W takiej sytuacji to po stronie urzędów stoi zadanie monitorowania przesyłania dokumentów nowej firmy, pomiędzy kolejnymi organami. W ten sposób możemy uzyskać wszelkie, niezbędne do prowadzenia firmy numery, czy dokumenty. Przy zakładaniu firmy nie możemy zapomnieć o założeniu konta firmowego w banku. Niestety nadal wiele urzędów będzie do nas wymagało posiadania oddzielnego konta firmowego. Znacznie większe trudności spotkamy w sytuacji, gdy zdecydujemy się na założenie firmy, jaka nie działa na zasadach prawa cywilnego. Przy zakładaniu firm na zasadach prawa handlowego, konieczne jest dokonywanie rejestracji w sądach. Jest to proces nieco dłuższy i bardziej skomplikowany.

perimet.pl

Pieniądze dla firm

0

Pieniądze, jakie są dla każdej jednej z firm, mogą nam pomóc, w poprawieniu swojego życia. Im lepiej staramy się pracować, tym dla nas wygodniej, a także, tym więcej jesteśmy w stanie się zajmować dodatkowymi z finansów. Najważniejsze jest to, aby móc w szybkim tempie planować dla siebie wiadomości, będące najważniejszymi w całym naszym życiu. Jeśli będziemy się starać, aby móc w dosłownie szybkim tempie, pracować wedle podstawowych dla siebie zasad, tym będzie nam ogólnie wygodniej. Czasami takie pieniądze, w ramach dofinansowanie, można otrzymać, poprzez różne systemy unijne. Jest w nich wiele różnych ciekawych dodatków, jak i też jeszcze opcji, przekształcających nasze życie na lepsze. Ważne jest to, co dotyczy na przykład spełniania swoich oczekiwań, jak i jeszcze wypracowania w nich podstawowych wartości. Czasami trzeba być jeszcze przystosowanym, do opracowania dla siebie czegoś, co dla nas może mieć ciekawe życiowe warunki. Jak wiadomo, codziennie powinniśmy się starać, aby móc planować pozyskiwać dla siebie coś, co jest faktycznie interesujące. Zaintrygowanie dla siebie podstawowych życiowych wartości, może być czynnikiem, spełniającym nasze finansowe oczekiwania. W życiu jest ich naprawdę wiele.

Odpowiednia księgowa

0

Jeśli chce się mieć dobrze działający biznes, na pewno warto zadbać o odpowiednia oprawę z biura rachunkowego. Dzięki temu wszystkie dokumenty w takiej firmie będą mogły być odpowiednio dobre. Nie będzie się miało z tym żadnych problemów. Z pewnością wszystko będzie funkcjonowało jak należy. Ważną sprawą jest, aby biznes posiadał dobrze prowadzone dokumenty. Dzięki temu z pewnością można będzie działać w sposób niezwykle uczciwy, bez żadnych problemów. Wszystko w takim biznesie będzie działało jak należy bez żadnych problemów. Na pewno stanowiło to będzie wtedy odpowiednio korzystną sytuację, z której każdy będzie mógł być odpowiednio zadowolony i usatysfakcjonowany. Nie ma takiej możliwości, aby mogło być inaczej. W każdym biznesie właśnie księgowa jest jedną z najważniejszych osób. To w dużej mierze od niej zależy czy dana firma będzie mogła się odpowiednio rozwijać czy też nie. Dlatego też zdecydowanie niezwykle opłacalne jest zatrudnienie profesjonalnej i doświadczonej księgowej. Dzięki temu można będzie mieć pewność, że biznes będzie miał okazję przetrwać na rynku i będzie mógł się odpowiednio dobrze rozwijać bez żadnych problemów. Stanowiło to będzie wtedy odpowiednio korzystną sytuację, z której każdy będzie mógł być odpowiednio zadowolony.

salesroles.pl

ZOBACZ TEŻ