Ranking zasilaczy awaryjnych UPS. Top 10 najlepszych modeli

0
357

Zasilacz bezprzerwowy (UPS) to urządzenie, które pozwala na nieprzerwane działanie komputera przez jakiś czas, gdy główne źródło zasilania zostanie utracone. Zapewnia również ochronę przed skokami napięcia.

Zasilacze bezprzerwowe (UPS) osiągnęły dojrzały poziom, zapewniając czystą i bezprzerwową moc dla urządzeń IT we wszystkich warunkach sieci. Zasadniczo system UPS zapewnia regulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe, z niskim całkowitym zniekształceniem harmonicznym (THD) i wysokim współczynnikiem mocy wejściowej niezależnie od zmian napięcia sieciowego.

Jeśli nigdy nie doświadczyłeś awarii zasilania z powodu blackoutu, wyłączenia automatycznego lub przepalonego bezpiecznika, uważaj się wręcz za szczęśliwca. Dla większości ludzi utrata danych z powodu utraty mocy może być koszmarnym doświadczeniem. Co gorsza, po powrocie zasilania, wzrost zasilania może być tak duży, że sprzęt zostanie uszkodzony.

Jeśli nie używasz komputera do celów innych niż rozrywka i gry, posiadanie zasilania zapasowego może nie być absolutnie konieczne. Są jednak momenty w grach, w których właśnie nabyłeś niezwykle rzadki relikt, a misja, którą właśnie przeszedłeś trwała wieczność i nie chciałbyś, żeby coś poszło nie tak, a tu niespodziewanie moc gaśnie i wszystko, cały wysiłek, przepada bezpowrotnie.  Przed takim czarnym scenariuszem broni nas awaryjny zasilacz UPS.

Zasilacz UPS zawiera baterię, która “uruchamia się”, gdy urządzenie wykryje utratę zasilania z podstawowego źródła. Jeśli korzystasz z komputera, w momencie, gdy UPS poinformuje cię o utracie zasilania, masz czas, aby zapisać wszystkie dane, nad którymi właśnie pracujesz zanim skończy się dodatkowe źródło zasilania (bateria). Po wyczerpaniu się zasilania wszelkie dane w pamięci RAM komputera zostaną usunięte. Gdy występują przepięcia, zasilacz awaryjny UPS przechwytuje skok, aby nie uszkodzić komputera.

Każdy zasilacz awaryjny UPS dokonuje konwersji prądu przemiennego na prąd stały za pośrednictwem prostownika i przekształca go z powrotem w falownik. Baterie lub koła zamachowe magazynują energię do wykorzystania w razie awarii zasilania. Obwód obejściowy kieruje moc wokół prostownika i falownika, uruchamiając obciążenie IT przy zasilaniu odbiornika lub generatorze.

Podczas gdy systemy zasilaczy UPS są powszechnie nazywane urządzeniami podwójnej konwersji, liniowo-interaktywnymi i rezerwowymi, terminy te są używane raczej niespójnie, a producenci wdrażają je w różny sposób: co najmniej jeden system pozwala na jeden z trzech trybów. Internat i ONAL Komisji Elektrotechnicznej (IEC) przyjęła bardziej techniczną terminologię opisową w IEC Std. 62040.

Niezależne od napięcia i częstotliwości (VFI) systemy UPS nazywane są podwójną konwersją, ponieważ doprowadzane napięcie przemienne jest prostowane do prądu stałego w celu utrzymania naładowania akumulatorów i sterowania falownikiem. Falownik odtwarza stałą moc prądu przemiennego, aby uruchomić sprzęt IT.

W przypadku zaniku zasilania akumulatory napędzają falownik, który kontynuuje ładowanie urządzeń (IT). Po przywróceniu zasilania z prostownika lub generatora prostownik dostarcza prąd stały (DC) do falownika i jednocześnie ładując akumulatory. Falownik działa w pełnym wymiarze godzin. Sygnał wejściowy narzędzia jest całkowicie odizolowany od wyjścia, a obejście jest używane tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa konserwacji lub w razie wewnętrznej awarii elektroniki. Ponieważ nie ma przerwy w dostarczaniu mocy do sprzętu IT, wyłącznik usterki próżniowej (VFI) jest powszechnie uważany za najbardziej niezawodną formę UPS.

Każda konwersja mocy przynosi straty, więc zmarnowana energia była uważana za cenę najwyższej niezawodności. Najnowsze systemy VFI zapewniają sprawność na poziomie 96% (lub więcej) przy prawie wszystkich obciążeniach.

Niezależne od napięcia zasilacze awaryjne UPS mają kontrolowane napięcie wyjściowe i tę samą częstotliwość wyjściową, co wejściową. Niezależność częstotliwości rzadko stanowi problem z mocą w krajach rozwiniętych. Energia użytkowa zasila bezpośrednio sprzęt IT, a prostownik utrzymuje naładowane akumulatory. Falownik jest połączony równolegle z wyjściem, kompensując spadki napięcia i działając jako aktywny filtr dla skoków napięcia. Straty prostownika i falownika występują tylko wtedy, gdy zmienia się moc wejściowa.

Gdy dojdzie do awarii zasilania lub napięcie zniknie z zasięgu, by-pass szybko odłącza się od wejścia, a bateria napędza falownik. Po przywróceniu zasilania, by-pass ponownie ładuje akumulatory i utrzymuje stałe napięcie wyjściowe. Dostawcy zasilaczy awaryjnych UPS, którzy korzystają z równoległych źródeł zasilania, nie tracą wiarygodności. Rezultatem jest około 98% efektywności energetycznej.

Napięcie i częstotliwość zależna (VFD) lub rezerwowy UPS, jest operacyjnie podobny do VI i jest czasami błędnie nazywany interakcją liniową. W konwencjonalnych systemach VFD falownik jest wyłączany, więc rozpoczęcie wytwarzania mocy może trwać od 10 do 12 milisekund (ms). Ta przerwa może spowodować awarię serwerów, sprawiając, że dotychczasowe UPS-y VFD źle pasują do centrów danych.

Nowe koncepcje VFD w zasilaczach awaryjnych UPS mają moc wytwarzającą falownik w ciągu 2 ms po aktywacji. Obejście jest zwykle włączone, podobnie jak w VI, więc sprzęt działa bezpośrednio z narzędzia lub generatora. Ponieważ falownik nie działa do momentu zaniku zasilania, nie ma kontroli napięcia ani mocy, co pozwala uzyskać wydajność nawet do 99%. Awaria zasilania lub napięcie poza zakresem otwiera przełącznik obejściowy, odłączając wejście od wyjścia; falownik rozpoczyna pracę z akumulatorów. Prostownik jest wystarczająco duży, aby utrzymać naładowane baterie.

Przegląd zasilaczy awaryjnych UPS

Dzisiejsze systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) napotykają szeroki zakres wyzwań. Przezwyciężenie ich wymaga zwiększenia mocy wyjściowej i sporej mocy, a także wydajności energetycznej i niezawodności.

Korzyści zastosowania zasilacza awaryjnego UPS: redukcja kosztów i mniejsza liczba elementów pasywnych – niezależnie od zastosowanej topologii.

Wybierając np. Infineon do aplikacji UPS otrzymujesz rozwiązania, które spełniają najnowsze wymagania rynkowe. Na przykład, modularyzacja jednostek zasilaczy UPS – warunek wstępny wdrożenia skalowalnych systemów UPS w centrach danych.

Zalety i wady korzystania z nieprzerwanego źródła zasilania (UPS)

Zasilacz awaryjny (UPS) powinien być elementem obowiązkowym każdego miejsca z technologią IT. Zasilacz awaryjny UPS to źródło energii zarówno dla biura domowego, jak i dla biura. Zasilacz UPS jest bezwzględnie wymagany do utrzymania komputera i innych systemów elektronicznych w trybie pracy. Co więcej chroni przed skokami napięcia i walczy z obciążeniem.

Użycie awaryjnego źródła zasilania UPS ma również pewne wady. Pierwsza to bez wątpienia koszt zakupu i koszt bieżących konserwacji. Koszty te stanowią znaczną inwestycję zarówno w przypadku zakupu zasilacza UPS do użytku domowego, jak i komercyjnego.

Zasilacz awaryjny  UPS możesz nabyć w sklepie komputerowym  lub elektronicznym, ewentualnie możesz zrobić dłuższy ‘research’ i kupić urządzenie UPS ze sklepu internetowego specjalizującego się w sprzęcie komputerowym i sieciowym.

Zalety korzystania z awaryjnego zasilacza UPS

  • Utrzymanie mocy – najbardziej oczywistą i ważną zaletą posiadania zasilacza UPS jest utrzymanie zasilania wszystkich systemów komputerowych i elektrycznych w przypadku zaniku zasilania
  • Ciągłość działania – najbardziej podstawową cechą, jaką oferuje zasilacz UPS, jest ciągłość działania. Gdy system UPS jest podłączony do ściennego gniazdka prądu przemiennego, zachowuje zasilanie swoich baterii podczas normalnej pracy. Wbudowana elektronika wykrywa, kiedy występuje utrata zewnętrznego zasilania i bezpośrednio przełącza zasilacz UPS z zasilania ściennego na prąd zmienny wytwarzany przez jego baterie. Przełączając się na zasilanie bateryjne, urządzenie UPS zapobiega chwilowym zakłóceniom zasilania w resetowaniu sprzętu, a w przypadku długotrwałego wyłączenia daje operatorom możliwość całkowitego zamknięcia całego sprzętu elektrycznego w bezpieczny sposób

  • Ochrona przeciwprzepięciowa – Kolejną istotną cechą zasilacza awaryjnego UPS jest ochrona przeciwprzepięciowa. Ze względu na swoje obwody, urządzenie UPS stale monitoruje napływające napięcie, wykrywa skoki i przepięcia z zanikiem napięcia. Tak więc, jeśli nie wystąpią te szkodliwe warunki dla UPS, zasilacz UPS przełączy się na zasilanie prądem zmiennym, zapobiegając dostawaniu się napięcia do podłączonych do niego urządzeń. Kiedy moc udaru lub skok są znikome, urządzenie UPS ponownie podłącza wyjście do nadchodzącej mocy ze ściany.
  • Line Interactive UPS – Ulepszona forma zasilacza awaryjnego UPS. Linia interaktywna UPS jest tworzona w celu czyszczenia przychodzącej mocy przed wysłaniem jej dalej. Dostosowując wyjście, interaktywne urządzenie UPS z linii może zapewnić, że całe systemy elektroniczne nie ulegną awarii zasilania.

Wady stosowania zasilacza awaryjnego UPS

  • Koszt uruchomienia – instalacja zasilacza UPS wymaga ogromnej inwestycji początkowej. Nawet jedno urządzenie UPS do użytku domowego może kosztować cię setki lub tysiące PLN, a firmowy startup na dużą skalę może kosztować kilkadziesiąt tysięcy PLN. Wszystkie te instalacje wymagają konfiguracji infrastruktury, która może przynieść całkowity koszt instalacji przekraczający setki tysięcy PLN.
  • Infrastruktura – domowe urządzenia UPS nie wymagają większej konfiguracji niż standardowa ochrona przeciwprzepięciowa, ale duże korporacyjne urządzenia UPS dostarczają więcej dodatkowych informacji. Podłączanie wielu baterii UPS do istniejącego systemu okablowania musi być wykonane przez profesjonalnego elektryka. Te systemy UPS wymagają dodatkowo specjalnej wentylacji.
  • Koszt utrzymania – baterie UPS niestety nie są wieczne. W zależności od modelu baterii akumulatory UPS mogą działać około pięciu lub dziesięciu lat, po czym stare baterie wymagają odpowiedniej utylizacji, więc należy zakupić nowe baterie.
  • Wykorzystanie energii – aby akumulatory UPS były cały czas naładowane, system zasilania awaryjnego powinien czerpać więcej energii niż zapotrzebowanie podłączonego sprzętu. Wszystko to powoduje ogromne straty energii, które stanowią znaczny dodatkowy koszt.
[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here