Co to jest patent, jak uzyskać patent, ile kosztuje?

0
230

Czym jest patent? Na czym polega ochrona, jaką zapewnia on wynalazkom? Jakie kroki trzeba podjąć, aby uzyskać patent, i z jakimi wydatkami się to wiąże?

Patent – co to takiego?

Patent jest przyznawanym przez organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy czasowym prawem do korzystania z danego wynalazku w sposób zawodowy i zarobkowy na terytorium danego państwa. W czasie, gdy działa patent, inne osoby mogą korzystać z wynalazku tylko na zasadzie licencji, udzielonej im przez uprawnionego. To on decyduje, kto może wykorzystywać jego wynalazek. Ma też prawo zakazania osobom trzecim korzystania z niego w sposób polegający na wytwarzaniu, używaniu, wprowadzaniu do obrotu i oferowaniu produktu, który byłby przedmiotem wynalazku.

Jak uzyskać patent?

Przyznawaniem patentów zajmują się określone organy państwowe, regionalne lub międzynarodowe. W Polsce zajmuje się tym Urząd Patentowy RP. Ma on swoją siedzibę w Warszawie przy alei Niepodległości 188. Do występowania przed nim uprawnione są oczywiście same osoby zgłaszające, ale również rzecznicy patentowi zarejestrowani w Polsce. Aby uzyskać patent, trzeba przedstawić komplet dokumentów, o których za chwilę powiemy sobie więcej.

O tym jak uzyskać patent dowiesz się na www.teberia.pl, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nie wszystko można opatentować. Aby było to możliwe, wynalazek musi spełniać cztery warunki. Po pierwsze, musi stanowić nowość w skali światowej. To dość oczywiste – nie można uzyskać patentu na coś, co nie jest innowacyjne. Po drugie, wynalazek musi prezentować poziom wynalazczy, związany z brakiem oczywistości. Trzeci warunek to ten, by wynalazek stanowił rozwiązanie techniczne. Ostatni warunek jest taki, że wynalazek musi nadawać się do przemysłowego i powtarzalnego odtwarzania.

Wynika z tego, że nie można na przykład opatentować odkryć naukowych, matematycznych metod, programów do maszyn cyfrowych, sposobów przedstawiania informacji, ani ogólnie rozwiązań o charakterze organizacyjnym lub estetycznym.

Jakie dokumenty są potrzebne, by uzyskać patent?

By zgłosić wynalazek, trzeba dysponować dokumentacją zgłoszeniową spełniającą określone wymogi. Musi się w niej znaleźć podanie, w którym wymieniony będzie zgłaszający oraz twórca (lub twórcy) danego wynalazku. Jako zgłaszający może wystąpić jedna lub więcej osób, a także podmiot taki jak firma. Należy załączyć również opis samego wynalazku, przedstawiający go na tle stanu techniki w dacie zgłoszenia (co wykaże, na czym zasadza się jego innowacyjność).

Wymaganymi dokumentami są też zastrzeżenia patentowe, które wyznaczą zakres ochrony patentu, skrót przeznaczony do opublikowania i inne załączniki, na przykład rysunki i przykłady wykonania wynalazku.

Ile kosztuje uzyskanie patentu?

Każdorazowo za zgłoszenie wynalazku trzeba uiścić opłatę w stałej wysokości. Aktualnie wynosi ona 550 zł. Odpłatne jest także korzystanie z usług rzecznika patentowego. Każdy z nich może mieć inny cennik, choć minimalna wysokość cen jest ustalona przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here